Knižnica konštrukčných detailov – Mechanicky kotvený systém

Uvedené výkresy CAD predstavujú zhotovovanie typických detailov na strešných konštrukciách. Pred použitím detailu vo vašom projekte je nutné overiť jeho vhodnosť v závislosti od individuálnych potrieb vášho projektu a podľa miestnych predpisov a stavebných postupov.

Vyberte si príslušný detail pre váš projekt.

Drawing No Legenda  PDF
  Kompletná sada výkresov
MP-W-01-01-MF Zateplená strecha, ukončenie na stenu pomocou krycieho plechu
MP-W-01-02-MF Zateplená strecha, ukončenie na stenu pomocou prítlačnej lišty a krycieho plechu
MP-W-02-07-MF Zateplená strecha, ukončenie na atiku lepením, bodové obvodové kotvenie
MP-W-02-08-MF Zateplená strecha, ukončenie pri atike prítlačnou lištou
MP-W-02-09-MF Zateplená strecha, ukončenie pri atike pomocou bodového kotvenia
MP-W-03-01-MF Zateplená strecha, ukončenie na nízku atiku
MP-W-04-01-MF Zateplená strecha, ukončenie pri žľabe
MP-W-05-01-MF Zateplená strecha, vpust
MP-W-05-02-MF Zateplená strecha, dvojstupňový vpust
MP-W-05-03-MF Zateplená strecha, atikový vpust
MP-W-07-02-MF Zateplená strecha, prestup na vedenie káblov
MP-W-07-04-MF Zateplená strecha, prestup s vysokou povrchovou teplotou
MP-W-07-05-MF Zateplená strecha, kruhový prestup
MP-W-07-06-MF Zateplená strecha, trvalý záchytný mechanizmus
MP-W-09-01-MF Zateplená strecha, stojatá drážka
MP-W-09-03-MF Spoje a zvary – pozdĺžny spoj
MP-W-09-04-MF Spoje a zvary – priečny spoj
MP-W-09-06-MF Zateplená strecha – dezénová fólia Monarplan
MP-W-09-07-MF Spoje a zvary: dodatočné mechanické kotvenie pri atikách vyšších než 0,5m
MP-W-10-01-MF Napojenie zateplenej strechy na šikmú strecha (skladaná krytina)
MP-W-10-02-MF Zateplená strecha, úžľabie
MP-W-10-03-MF Zateplená strecha, hrebeň
MP-W-10-05-MF Zateplená strecha, prechod plochej strechy na šikmú strechu (manzarda)
MP-W-12-02-MF Dilatačná skára – systémové riešenie
MP-W-13-01-MF Zateplená strecha, vnútorný žľab v tepelnej izolácii
MP-W-13-02-MF Zateplená strecha, vnútorný žľab v nosnej konštrukcii
MP-W-13-03-MF Zateplená strecha, vnútorný žľab v tepelnej izolácii

    PVC fólia - novinky

    Standard Industries Completes Acquisition of Braas Monier to Form Global Roofing Leader

    Čítaj viac
    Táto stránka používa cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI group Management UK Ltd. Pokračovaním v prehliadavaní stránky súhlasíte s používaním cookies.