Poslanie

 

 • Cieľom našich podnikateľských aktivít je, aby nás okolité prostredie vnímalo ako preferovaného partnera a dodávateľa služieb i výrobkov na ochranu a pokrývanie budov a stavieb v celej Európe a severnej Amerike. Našimi ťažiskovými činnosťami je výroba a predaj strešnej krytiny, izolácie proti vode a vlhkosti, ako aj všetkých stavebných materiálov, ktoré s nimi súvisia.
 • Našimi zákazníkmi sú distribútori stavebných materiálov, realizačné firmy v oblasti stavebníctva, architekti, projektanti, stavební špecialisti a vlastníci stavebných objektov, ktorí nás uprednostňujú pre našu spoľahlivosť a schopnosť poskytovať riešenia pre ich potreby.
 • Našu výhodu oproti konkurencii staviame na silnom lokálnom zastúpení, ktoré spájame so zdrojmi veľkej nadnárodnej organizácie. Maximálne sa snažíme o najvyššiu mieru spokojnosti zákazníkov tým, že reagujeme na ich potreby rýchlo a ponúkame preferovaný rozsah produktov a služieb, ktoré sú založené na inovácii, efektívnosti nákladov a skúseností.
 • Typickou črtou správania sa našich zamestnancov voči zákazníkom je pozornosť voči potrebám zákazníka, ich profesionálne správanie a spoľahlivosť v obchodných vzťahoch. Našou ambíciou je prilákať, rozvíjať a ponechať si najlepších ľudí.
 • Rovnako zodpovedne sa správame k životnému prostrediu a potrebám sociálneho rozvoja spoločnosti.
 • Tým, že budeme trvale dosahovať najlepšie výsledky v rámci nášho priemyselného odvetvia, zabezpečíme trvalý rozvoj spoločnosti a rast jej hodnoty pre zamestnancov a akcionárov

 

  PVC fólia, PVC hydroizolácia - Kontakt a poradenstvo

  BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.
  Mojmírovská 9.
  951 12 Ivanka pri Nitre

  Tel.:+421 905 954 791

  peter.malych@bmigroup.com

  PVC fólia - novinky

  Standard Industries Completes Acquisition of Braas Monier to Form Global Roofing Leader

  Čítaj viac
  Táto stránka používa cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI group Management UK Ltd. Pokračovaním v prehliadavaní stránky súhlasíte s používaním cookies.