Jednovrstvový systém na mechanické kotvenie

Jednovrstvový strešný systém na mechanické kotvenie MONARPLAN FM® poskytuje veľmi rýchle kladenie a je vhodný aj pre exponované lokality so značným zaťažením od sania vetrom. 
 Icopal Monarplan Mechanically Fixed Single Ply Roofing System
 1. Jednovrstvová fólia MONARPLAN FM®.
 2. Kotviaci prvok.
 3. Tepelná izolácia z PUR.
 4. Kotviaci prvok.
 5. Parotesná vrstva.
 6. Trapézový plech (min. 0,7mm).

Návrh a realizácia

 

Legenda

Pozdĺžne spoje 
Priečne spoje 
Ukončenie na atike/stene 
Ukončenie pri žľabe 
Ukončenie na vysokej atike 
Galéria CAD detailov 

Fólia MONARPLAN FM® má nosnú vložku z polyesteru, ktorá umožňuje mechanické kotvenie fólie vhodnými kotviacimi prvkami do podkladovej konštrukcie pre stabilizáciu strešného systému proti účinkom sania vetra. Fólia je bežne mechanicky kotvená v pozdĺžnom spoji a kotviace prvky sú prekryté ďalším pásom fólie. Spojenie fólií v presahoch sa realizuje zváraním horúcim vzduchom.

Stabilizácia fólie MONARPLAN FM® s nosnou vložkou z polyesteru sa realizuje použitím oceľových podložiek či plastových teleskopických hmoždiniek a vhodných kotviacich prvkov podľa typu podkladu. Realizuje sa podľa kotviaceho plánu, ktorý je vypracovaný individuálne pre každú strešnú konštrukciu.

Pred kladením a počas kladenia fólie je nutné kontrolovať rovnosť podkladu ( napr. priehlbiny, hrčky či iné nerovnosti, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu zvaru).

Pozdĺžne spoje odporúčame realizovať s prekrytím optimálne 120 mm, min. 100 mm. Pri pozdĺžnych spojoch doplnených kotviacimi prvkami by malo byť pre mechanické kotvenie vyčlenené min. 60 mm na realizáciu kotviaceho prvku (podložka alebo teleskopická hmoždinka). Priebežná šírka zvaru sa realizuje 40 mm (min. šírka zvaru 20 mm). Spoje sa odporúča realizovať tak, až na niektoré výnimky, aby voda tiekla cez spoj ( nie do spoja) alebo pozdĺž spoja. Po skončení kladenia fólie je povinné vykonať kontrolu spojov. Pred začiatkom kontroly zvarov musia spoje vychladnúť.

Bez ohľadu na typ fólie je vždy nutné vykonať mechanické kotvenie po obvode strechy, v mieste zmeny sklonu alebo pri detailoch a prestupoch. Týmto je zabezpečené, že sa napätie v hydroizolačnej vrstve v ploche nebude prenášať na nadväzujúcu konštrukciu. Pri zateplených strechách je vhodné realizovať nezávislé mechanické kotvenie tepelnej izolácie z PUR dosiek. Icopal odporúča stabilizovať dosky tepelnej izolácie 11-imi kotvami pri rozmeroch 2400 x 1200 mm (3,8 kotiev/m2).

Poznámka: pokiaľ použijeme tepelnú izoláciu z penových plastov (EPS, XPS) je do skladby strechy nutné doplniť separačnú vrstvu medzi fóliu MONARPLAN FM® a tepelnú izoláciu. Pri doskách XPS je nutné zobrať do úvahy ich možnosť pretvorenia vplyvom pôsobenia tepla (miskovitý efekt, nebezpečenstvo ostrých hrán). 

 

  PVC fólia, PVC hydroizolácia - Kontakt a poradenstvo

  BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.
  Mojmírovská 9.
  951 12 Ivanka pri Nitre

  Tel.:+421 905 954 791

  peter.malych@bmigroup.com

  PVC fólia - novinky

  Standard Industries Completes Acquisition of Braas Monier to Form Global Roofing Leader

  Čítaj viac
  Táto stránka používa cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI group Management UK Ltd. Pokračovaním v prehliadavaní stránky súhlasíte s používaním cookies.