Jednovrstvový strešný systém MONARPLAN® voľne kladený a priťažený, zateplená inverzná strecha

Priťažený strešný systém MONARPLAN je navrhnutý ako ideálne riešenie pre umiestnenie pochôdznej vrstvy na povrch strešnej konštrukcie. Tým je umožnené všestranné využitie strešnej konštrukcie napríklad pre odpočinok. V prípade inverznej strechy je priťažujúca vrstva (dlažba, kamenivo) umiestnená na tepelnej izolácii, ktorá chrání hydroizoláciu proti mechanickému poškodeniu, proti degradácii UV žiarením, teplotnému namáhaniu a pod.

Ballasted-Inverted-350
 1. Dlažba na podložkách alebo prané riečne kamenivo
 2. Drenážna a separačná vrstva
 3. Tepelná izolácia - XPS
 4. Fólia MONARPLAN G® ( voľne položená, zvarená v spojoch), zhora oddelená od tepelnej izolácie separačnou vrstvou geotextílie 300g/m²
 5. Ochranná vrstva
 6. Podkladová konštrukcia.

 

Návrh a realizácia

 

Návrh detailov
Ukončenie na atike

Pri použití priťaženej skladby strechy je hydroizolačná vrstva stabilizovaná hmotnosťou priťažujúcej vrstvy (prané riečne kamenivo, dlažba na podložkách, dlaždice, vegetačná strecha a pod.) Skladba priťaženej strechy môže byť realizovaná ako inverzná alebo ako skladba s klasickým poradím vrstiev.

Fólia MONARPLAN G® s nosnou vložkou na báze skla sa voľne kladie, spoje fólií sa zhotovujú teplovzdušným zváraním podľa pokynov nižšie.

Medzi tepelnou izoláciou a priťažovacou vrstvou musí byť vždy umiestnená separačná vrstva, ktorá zaistí oddelenie kameniva, prípadne iných priťažujúcich vrstiev od dosiek tepelnej izolácie. Tým sa zamedzí zapadaniu kameniva, prípadne zemného substrátu alebo nečistôt a prachu do škár medzi doskami tepelnej izolácie alebo jej poškodzovaniu.

Poznámka: Pokiaľ použijeme tepelnú izoláciu z penových plastov (XPS) je nutné do skladby strechy doplniť separačnú vrstvu medzi fóliu MONARPLAN G® a tepelnú izoláciu.

  PVC fólia, PVC hydroizolácia - Kontakt a poradenstvo

  BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.
  Mojmírovská 9.
  951 12 Ivanka pri Nitre

  Tel.:+421 905 954 791

  peter.malych@bmigroup.com

  PVC fólia - novinky

  Standard Industries Completes Acquisition of Braas Monier to Form Global Roofing Leader

  Čítaj viac
  Táto stránka používa cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI group Management UK Ltd. Pokračovaním v prehliadavaní stránky súhlasíte s používaním cookies.