Základné kritériá systému MONARPLAN

Na strešné systémy MONARPLAN® sa vzťahujú záruky na materiály v prípade, že systém je realizovaný v súlade s aplikačným návodom a detaily sú realizované podľa schválených detailov. V prípade použitia iného technického riešenia kladenia musí byť zmena písomne odsúhlasená technickým oddelením spoločnosti Icopal.

Ostatné faktory

Ostatné faktory návrhu 

Vhodné podkladové konštrukcie. 
Pevnosť kotviacich prvkov a odolnosť proti namáhaniu vetrom. 
Chemická kompatibilita a kompatibilita s produktami iných výrobcov.
Kontrola tesnosti a kvality zhotovenia. 
Skladovanie materiálu.
Údržba

Hydroizolačné systémy MONARPLAN® mPVC sú určené predovšetkým na ploché strechy komerčných, priemyselných alebo obytných stavieb.

Neštandardné riešenie musí byť vopred schválené technickým oddelením Icopal. Také podmienky môžu zahŕňať:

 • Vysoké budovy alebo budovy v náročných veterných oblastiach. Budovy s veľkými otvorenými plochami ( viac ako 33% celkovej plochy obvodových stien)
 • Stavby s riadeným vnútorným prostredím ( nemocnice, budovy na spracovanie potravín a pod.)
 • Budovy s vysokou vlhkosťou vnútorného vzduchu ( viac ako 60% relatívnej vlhkosti vzduchu: bazény, papierne a pod.)
 • Budovy so sklonom strechy viac ako 20°.
 • Budovy s chladiacimi zariadeniami ( mraziarne, zimné štadióny a pod.)

 

  PVC fólia, PVC hydroizolácia - Kontakt a poradenstvo

  BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.
  Mojmírovská 9.
  951 12 Ivanka pri Nitre

  Tel.:+421 905 954 791

  peter.malych@bmigroup.com

  PVC fólia - novinky

  Standard Industries Completes Acquisition of Braas Monier to Form Global Roofing Leader

  Čítaj viac
  Táto stránka používa cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI group Management UK Ltd. Pokračovaním v prehliadavaní stránky súhlasíte s používaním cookies.