Pevnosť kotviacich prvkov a odolnosť proti zaťaženiu vetrom

Vhodnosť kotviacich prvkov pre určitý typ podkladu je pri niektorých typoch podkladov vhodné preveriť pomocou ťahových skúšok kotviaceho prvku v laboratórnych podmienkach alebo na stavbe na realizovanom podklade. Ťahové skúšky vykonáva dodávateľ kotviacich prvkov. Na základe ťahových pevností sa potom vypracuje kotviaci plán na každú jednotlivú strechu.

V prípade rekonštrukcií odporúčame vždy vykonať ťahové skúšky na overenie stavu a kvality podkladu. Ďalej je vhodné vykonať prieskum strechy vrátane sondáže, ktorá je nutným základom pre správny návrh opravy strechy.

Kontrolné ťahové skúšky by mali byť vykonané v rôznych oblastiach strechy:

 • V rohových oblastiach
 • V okrajových oblastiach (minimálne 3 skúšky)
 • Vo vnútornej ploche strechy ( aspoň 2 skúšky pri menších plochách striech).

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom

Zaťaženie vetrom musí byť stanovené výpočtom podľa EN 1991.

Do výpočtu musia byť zahrnuté nasledujúce faktory:

 • Vetrová oblasť
 • Kategória terénu
 • Výška budovy
 • Tvar budovy
 • Velké otvory v konštrukcii
 • Spôsob stabilizácie

Tento výpočet je vhodné vykonať vo fáze návrhu strešnej konštrukcie.

Výpočet zaťaženia vetrom stanoví zaťaženie vetrom na jednotlivé oblasti a určí počet kotviacich prvkov v jednotlivých oblastiach strešnej konštrukcie:

 • Rohová oblasť
 • Okrajová oblasť
 • Vnútorná oblast

Výpočet taktiež stanoví rozmery jednotlivých oblastí na strešnej konštrukcii.

Bez ohľadu na typ fólie je vždy nutné vykonať mechanické kotvenie po obvode strechy, v mieste zmeny sklonu alebo pri detailoch. Týmto je zabezpečené, že sa napätie hydroizolačnej vrstvy v ploche nebude prenášať na nadväzujúcu konštrukciu. Pri zateplených strechách je vhodné vykonať nezávislé mechanické kotvenie tepelnej izolácie z PUR dosiek. Icopal odporúča dosky tepelnej izolácie stabilizovať 11-imi kotvami pri rozmeroch 2400 x 1200 mm (3,8 kotiev/m2).

Podľa typu tepelnej izolácie môže byť požadovaná separačná vrstva medzi tepelnou izoláciou a hydroizolačnou vrstvou.

  PVC fólia, PVC hydroizolácia - Kontakt a poradenstvo

  BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.
  Mojmírovská 9.
  951 12 Ivanka pri Nitre

  Tel.:+421 905 954 791

  peter.malych@bmigroup.com

  PVC fólia - novinky

  Standard Industries Completes Acquisition of Braas Monier to Form Global Roofing Leader

  Čítaj viac
  Táto stránka používa cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI group Management UK Ltd. Pokračovaním v prehliadavaní stránky súhlasíte s používaním cookies.