Údržba hydroizolačných vrstiev v systéme MONARPLAN

Nasledujúce požiadavky sú určené na ochranu a údržbu strešných systémov MONARPLAN®. Icopal odporúča, aby revízny technik alebo dohodnutý dozor skontroloval strechu pravidelne alebo aspoň 2x ročne, ideálne pred a po zimnom období. Tak by malo byť zabezpečené, že nečistoty a nežiadúce materiály budú odstránené predtým, ako by mohli zapríčiniť poškodenie fólie. Prípadné poškodenia budú hlásené včas tak, aby nápravné opatrenia boli prijaté čo najskôr.

Údržba strechy je povinnosťou vlastníka budovy a nie je zahrnutá do rozsahu poskytovanej záruky.

Kontrola by sa okrem plochy strechy mala zamerať najmä na vysoko rizikové oblasti ako sú strešné výlezy, vpusty a všeobecne v okolí všetkých prestupov na streche. Revízia strechy by mala byť zameraná na zistenie poškodení fólie (rezy, prierazy a mechanické poškodenia), škvrny po olejových alebo freónových únikoch, chemické poškodenie alebo zatečenie vody do strešnej skladby.

Dodržanie vyššie uvedených požiadaviek na údržbu a ochranu pomôže zaistiť dlhodobé bezproblémové fungovanie hydroizolačného systému.

Vec Ako jednať

Kontrola zhotovenia:

Vizuálna kontrola povrchu hydroizolačnej vrstvy.
Všeobecne:

Odstráňte všetky zvyšky materiálov a odpad z plochy strechy, najmä predmety, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie fólie. Nepoužívajte fóliovú strechu ako pracovnú plochu pri práci na priľahlých budovách. Pokiaľ je to nevyhnutné, je potrebné najprv vhodne ochrániť hydroizolačnú vrstvu tak, aby nedošlo k poškodeniu fólie.

Odvodnenie:

V mieste vpustu udržujte povrch strechy čistý, aby sa zabránilo ich upchaniu. Odstráňte listy, ihličie, organické nánosy, vtáčí trus a iné nečistoty, ktoré môžu spôsobiť upchanie vpustu alebo ináč brániť odvodu vody zo strechy či lokálne poškodzovať hydroizolačnú fóliu. Uistite sa, že voda je odvedená zo strechy do 48 hodín po daždi.

Spoje:

Vizuálne skontrolujte spoje fólií.

Produkty na báze ropy:

Udržujte všetky produkty s obsahom ropy mimo fólie, aby sa zabránilo jej degradácii.

Živočíšne tuky:

Nevyhadzujte kuchynský odpad (rastlinné oleje) alebo iné živočíšne tuky na povrch strechy. Mohli by poškodiť povrch fólie.

Chemikálie: Kontaktujte zástupcu spoločnosti Icopal v prípade, že fólia príde do kontaktu s nejakou chemikáliou. Niektoré druhy chemikálií môžu poškodiť povrch fólie alebo zapríčiniť jej zvlnenie.
Pohyb osôb:

Pokiaľ sa vyžaduje pochôdznosť strechy alebo pokiaľ zariadenie na streche vyžaduje pravidelnú údržbu (30-dňovú alebo kratšiu) je nutné na povrchu hydroizolačnej vrstvy zriadiť chodníky v mieste zvýšeného pohybu osôb. Pri pohybe mimo chodníkov je potrebné byť opatrný najmä na bielych fóliách kde ľad alebo námraza nemusia byť viditeľné. Fólia býva za mokra klzká.

Úpravy hotových striech:

Konzultujte so zástupcom spoločnosti Icopal, že navrhovaná zmena nebude mať vplyv na poskytnutú záruku. Práce musia byť vykonané schválenou realizačnou firmou, ktorá realizovala kladenie fóliového systému. Nedovoľte, aby iné realizačné firmy vykonávali opravy alebo zásahy do položenej fólie bez predchadzajúcej konzultácie. Ide najmä o prípady, keď sú na streche umiestnené antény, VZT prvky alebo nové prestupy káblov.

Čistenie:

Otlačky, stopy, pracovné nečistoty, priemyselné znečistenie je možné vyčistiť z povrchu fólie pomocou čistiaceho prostriedku na fólie a následne odstrániť opláchnutím čistou vodou. Pre dosiahnutie maximálnej odrazivosti by mali byť biele fólie čistené raz za dva roky.

Oplechovanie:

Akékoľvek kovové prvky musia byť tesne spojené s hydroizolačnou vrstvou.

  

  PVC fólia, PVC hydroizolácia - Kontakt a poradenstvo

  BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.
  Mojmírovská 9.
  951 12 Ivanka pri Nitre

  Tel.:+421 905 954 791

  peter.malych@bmigroup.com

  PVC fólia - novinky

  Standard Industries Completes Acquisition of Braas Monier to Form Global Roofing Leader

  Čítaj viac
  Táto stránka používa cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI group Management UK Ltd. Pokračovaním v prehliadavaní stránky súhlasíte s používaním cookies.