Vhodné podkladové konštrukcie

Nosné konštrukcie musia byť navrhnuté podľa platných technických noriem, predpisov a regulácií platných v mieste realizácie stavby tak, aby bola zabezpečená pevnosť a stabilita nosnej konštrukcie vrátane prenosu zaťaženia od konštrukcií umiestnených na streche a zaťažení pôsobiacich na strechu od poveternostných vplyvov ( vietor, sneh, atď.). Pri návrhu odvodnenia strechy je nutné uvažovať s predpokladanými priehybmi nosnej konštrukcie.

Podkladové konštrukcie musia mať dostatočnú rovinnosť, musia byť dostatočne pevné, aby bolo možné vykonať mechanické kotvenie (pokiaľ je navrhnuté). Pevnosť podkladu odporúčame overiť vykonaním ťahových skúšok pred vlastným kladením hydroizolačnej vrstvy.

Vhodné podklady

Hydroizolačné systémy pre ploché strechy MONARPLAN® je možno použiť pri novostavbách aj pri rekonštrukciách existujúcich striech. Pri rekonštrukciách odporúčame vykonať podrobný prieskum strechy, ktorý určí, či budú pôvodné vrstvy ponechané alebo odstránené.

Nasledujúce podkladové konštrukcie sú vhodné pre aplikáciu hydroizolačných systémov MONARPLAN:

Trapézový plech

 

Preglejka alebo OSB

 

Drevené dosky

Trapézový plech   Překližka nebo OSB   Rostlé dřevo
         

Betón

 

Ostatné podklady

 
Beton   Ostatí podklad  

 

  PVC fólia, PVC hydroizolácia - Kontakt a poradenstvo

  BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.
  Mojmírovská 9.
  951 12 Ivanka pri Nitre

  Tel.:+421 905 954 791

  peter.malych@bmigroup.com

  PVC fólia - novinky

  Standard Industries Completes Acquisition of Braas Monier to Form Global Roofing Leader

  Čítaj viac
  Táto stránka používa cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI group Management UK Ltd. Pokračovaním v prehliadavaní stránky súhlasíte s používaním cookies.