Podkladová konštrukcia z preglejky alebo OSB dosiek

Nové exteriérové preglejky hrúbky 18 mm poskytujú podľa súčasných platných noriem dostatočne tuhý podklad pre stabilizáciu hydroizolačnej vrstvy mechanickým kotvením ( antikorózne klince do preglejky alebo vruty s osovou vzdialenosťou 150 mm v ploche a 300 mm v mieste spojov dosiek). Kotviace prvky musia byť zvolené tak, aby nedošlo k poškodeniu hydroizolačnej vrstvy.

Strecha by mala byť navrhnutá tak, aby plynule odvádzala zrážkovú vodu z plochy strechy a aby nedošlo k zadržovaniu dažďových zrážok a k tvorbe kaluží.

Pre zabezpečenie dostatočnej parotesnosti a vzduchotesnosti skladby strechy je v strešnej konštrukcii inštalovaná parotesná a vzduchotesná vrstva. Táto vrstva musí byť zhotovená s plynotesnými spojmi medzi jednotlivými pásmi a najmä pri všetkých prestupujúcich konštrukciách (kruhové prestupy, VZT zariadenia atď.)

  PVC fólia, PVC hydroizolácia - Kontakt a poradenstvo

  BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.
  Mojmírovská 9.
  951 12 Ivanka pri Nitre

  Tel.:+421 905 954 791

  peter.malych@bmigroup.com

  PVC fólia - novinky

  Standard Industries Completes Acquisition of Braas Monier to Form Global Roofing Leader

  Čítaj viac
  Táto stránka používa cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI group Management UK Ltd. Pokračovaním v prehliadavaní stránky súhlasíte s používaním cookies.