Podkladová konštrukcia z trapézového plechu

Minimálna hrúbka pozinkovaného trapézového plechu je 0,7 mm. Pri použití trapézového plechu sa hydroizolačná vrstva zvyčajne kladie na dosky z tepelnej izolácie. V prípade stabilizácie hydroizolačnej vrstvy mechanickým kotvením musí byť hydroizolačná vrstva položená kolmo na vlny trapézového plechu ( nesmie byť vykonané kotvenie len do jednej vlny, aby nebol trapézový plech nerovnomerne zaťažený od silových účinkov sania vetra).

V prípade hliníkového trapézového plechu je minimálna hrúbka 0,9 mm. Pre systémy stabilizované mechanickým kotvením do hliníkového trapézového plechu kontaktujte technické oddelenie Icopal.

Strecha by mala byť navrhnutá tak, aby plynule odvádzala zrážkovú vodu z plochy strechy a aby nedochádzalo k zadržovaniu dážďových zrážok a tvorbe kaluží.

Pre zaistenie dostatočnej parotesnosti a vzduchotesnosti skladby strechy je v strešnej konštrukcii inštalovaná parotesniaca a vzduchotesniaca vrstva. Táto vrstva musí byť zhotovená s plynotesnými spojmi medzi jednotlivými pásmi a najmä pri všetkých prestupujúcich konštrukciách ( kruhové prestupy, VZT zariadenia atď.)

  PVC fólia, PVC hydroizolácia - Kontakt a poradenstvo

  BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.
  Mojmírovská 9.
  951 12 Ivanka pri Nitre

  Tel.:+421 905 954 791

  peter.malych@bmigroup.com

  PVC fólia - novinky

  Standard Industries Completes Acquisition of Braas Monier to Form Global Roofing Leader

  Čítaj viac
  Táto stránka používa cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI group Management UK Ltd. Pokračovaním v prehliadavaní stránky súhlasíte s používaním cookies.