Parotesná a vzduchotesná vrstva

Parotesná a vzduchotesná vrstva zabezpečuje vzduchotesnosť a parotesnosť strechy.

Kovové podklady (TPZ plechy) – kladenie samolepiacich pásov

Samolepiace pásy sa kladú rovnobežne s vlnami trapézového plechu. Pozdĺžne a priečne spoje volíme podľa výrobcu samolepiaceho pásu. Parotesná vrstva musí byť tesne ukončená na prestupujúce a nadväzujúce konštrukcie.

Kovové podklady (TPZ plechy) – kladenie PE fólií

Fólie je voľne kladená na podklad tak, aby sa nevytvorili vrásy či záhyby. V spojoch je PE fólie kladená s presahom minimálne 100 mm (pozdĺžne i priečne). Utesnenie spojov sa zhotovuje vhodnou páskou. Parotesná vrstva musí byť tesne ukončená na prestupujúce konštrukcie a na nadväzujúce konštrukcie.

Betón - natavenie k podkladu

Podkladová konštrukcia sa ošetrí penetračným náterom a potom sa bodovo nataví parozábrana z asfaltovaného pásu.

Drevené debnenie – voľné kladenie alebo mechanické kotvenie

Parozábrany sa na drevené debnenie voľne kladú, alebo mechanicky kotvia. V prípade mechanického kotvenia musí byť parozábrana kladená kolmo na smer dosiek.

  PVC fólia, PVC hydroizolácia - Kontakt a poradenstvo

  BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.
  Mojmírovská 9.
  951 12 Ivanka pri Nitre

  Tel.:+421 905 954 791

  peter.malych@bmigroup.com

  PVC fólia - novinky

  Standard Industries Completes Acquisition of Braas Monier to Form Global Roofing Leader

  Čítaj viac
  Táto stránka používa cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI group Management UK Ltd. Pokračovaním v prehliadavaní stránky súhlasíte s používaním cookies.