Ochranné, separačné a vyrovnávacie vrstvy

Pri zabudovaní hydroizolačnej vrstvy z mPVC Monarplan je v mnohých prípadoch nutné hydroizolačnú vrstvu oddeliť od materiálov, ktoré by ju mohli nepriaznivo ovplyvniť alebo je nutné hydroizolačnú vrstvu ochrániť proti poškodeniu. V niektorých prípadoch je nutné hydroizolačnej vrstve zabezpečiť voľný pohyb po podklade (monolitický železobetón alebo dlaždice lepené na podklad). Pokiaľ tieto situácie nastanú, oddeľujeme alebo chránime hydroizolačnú vrstvu pomocou separačných či ochranných vrstiev z polyesteru či sklenej rohože.

Separačné vrstvy

Aby sa zabránilo migrácii zmäkčovadiel z fólií, je nutné používať separačné vrstvy na oddelenie hydroizolačnej vrstvy z PVC fólií Monarplan od podkladov, ktoré hydroizolační vrstvu ovplyvňujú. Ide napríklad o tepelné izolácie na báze plastov alebo asfaltované pásy. Separačné vrstvy nemôžu byť použité ako ochrana proti chemicky negatívne pôsobiacim tekutým hmotám ako sú oleje, tuky, pohonné hmoty, dechty, organické rozpúšťadlá a ďalšie chemikálie.

Ako separačnú vrstvu medzi tepelnú izoláciu z penových plastov (EPS,XPS) a fóliu Monarplan odporúčame použiť sklenú rohož 120 g/m2, ktorá naviac zlepšuje odolnosť skladby proti šíreniu ohňa a nenavíja sa na vrták pri kotvení fóliového systému (napríklad MONARPLAN GLASS FIBRE MAT).

Ochranné vrstvy

Ochrannú vrstvu je nutné použiť pokiaľ je na hydroizolačnú strešnú fóliu kladená vrstva praného riečneho kameniva. Polyesterová geotextília napríklad 300 g/m² ochráni hydroizolačnú vrstvu a zároveň slúži ako filtračná vrstva. Geotextília je kladená s presahmi minimálne 200 mm.

Vyrovnávacie vrstvy

Vyrovnávacie vrstvy sú kladené medzi hydroizoláciu z PVC a hrubé či nerovné podklady (spravidla na zhutnené betónové dosky).

Plošná hmotnosť textílie 300g/m2 je pri dodržaní štandardných podmienok prípravy podkladu považovaná za dostatočnú na zaistenie odolnosti a ochrany hydroizolačnej fólie proti poškodeniu a nadmernému lokálnemu stlačeniu.

  PVC fólia, PVC hydroizolácia - Kontakt a poradenstvo

  BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.
  Mojmírovská 9.
  951 12 Ivanka pri Nitre

  Tel.:+421 905 954 791

  peter.malych@bmigroup.com

  PVC fólia - novinky

  Standard Industries Completes Acquisition of Braas Monier to Form Global Roofing Leader

  Čítaj viac
  Táto stránka používa cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI group Management UK Ltd. Pokračovaním v prehliadavaní stránky súhlasíte s používaním cookies.