Skúšky a kontrola zvarov

Pred začatím prác na stavbe a vždy keď dôjde ku zmene poveternostných podmienok (predovšetkým veľkým teplotným zmenám počas pracovnej doby), musia byť zváracie parametre overené a podľa potreby upravené vykonaním zváracieho testu. Ide v tomto prípade o skúšku na stavbe, ktorá sa robí bez meracích prístrojov iba ručnou ťahovou skúškou pevnosti zvaru.

 

Šírka vzoriek:

 • Zvárací automat >500 mm
 • Ručný zvárací prístroj >200 mm

Odolnosť správne zhotoveného zvaru proti odlúpnutiu v mieste spoja musí byť väčšia, než adhézia hornej a spodnej vrstvy fólie.

Skúšku zvaru je nutné vykonať až po úplnom vychladnutí vzorky. Pred skúškou odlupovania spoja je nutné narezať prúžky šírky 20 mm. Skúšobné prúžky sú trhané v priečnom i pozdĺžnom smere. K delaminácii (odlúpeniu) vrstiev musí dôjsť mimo spojované plochy fólie, čo je znakom správne zhotoveného zvaru (správne nastavená zváracia teplota, rýchlosť zvárania i tlak na zvar v procese spájania oboch spájaných fólií).

Delaminácia je znakom riadenej deštrukcie výrobku. Vytrhnutie vláken nosné vložky pri tejto skúške spoja nie známkou nízkej kvality materiálu, ale poukazuje ma skutočnosť, že samotný zvar má dostatočnú pevnosť.

Pokiaľ sa naopak spoj oddelí bez delaminácie fólie, je to znakom, že zváracia teplota nie je optimálne nastavená (príliš nízka zváracia teplota).

Zvary – kontrola zvarov 

Kontrola zvarov na konci pracovného dňa v realizovanej oblasti strechy je povinná. Kontrola sa vykonáva na zvaroch vychladnutých na teplotu okolia.

Nástroj: Izolatérska ihla. Na kontrolu kvality spojov je možné použiť izolatérsku ihlu, ktorou prechádzame v mieste zvaru konštantným tlakom. Pokiaľ je zistený defekt v tesnosti zvaru, je viditeľne označený a opravený tak rýchle, ako je to možné. Obvykle sa používajú záplaty minimálne 100x100 mm so zaoblenými hranami. U rozsiahlejších chybných miest platí zásada: dĺžka chybného miesta + 2x50mm). U malých chybných miest je možné použiť okrúhlu záplatu minimálneho priemeru 100mm.

Chybné miesta spojov nesmú byť nikdy opravované tekutou fóliou.

Chybné miesta

Je nutné zabrániť vzniku kapilár, vrásov, alebo záhybov fólií vo zvaroch. Chybné miesta musia byť okamžite opravené.

 

  PVC fólia, PVC hydroizolácia - Kontakt a poradenstvo

  BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.
  Mojmírovská 9.
  951 12 Ivanka pri Nitre

  Tel.:+421 905 954 791

  peter.malych@bmigroup.com

  PVC fólia - novinky

  Standard Industries Completes Acquisition of Braas Monier to Form Global Roofing Leader

  Čítaj viac
  Táto stránka používa cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI group Management UK Ltd. Pokračovaním v prehliadavaní stránky súhlasíte s používaním cookies.