Teplovzdušné zváranie

Video demonstrující používání nástrojů a technika horkovzdušného svařování

 Video demonštrujúce používanie nástrojov a technika teplovzdušného zvárania

Všetky spoje fólie Monarplan sa v ploche strechy zhotovuje technikou teplovzdušného zvárania. V ploche strechy odporúčame spoje zvárať teplovzdušným automatom, ruční zvárací prístroj odporúčame používať na detaily a ťažko prístupné miesta a na malé plochy.

Ako orientačné nastavenie teploty je možné nastaviť nasledujúce hodnoty (pri 20°C a 60% relatívnej vzdušnej vlhkosti):

 • • automat: teplota vzduchu 480 °C, pojazd 2m/min.
  • ručný zvárací prístroj: teplota vzduchu 360 °C.

Zváracie teploty sa líšia v závislosti od poveternostných podmienkach behom dňa. Pre kontrolu správneho nastavenia zváracej teploty pridržíme trysku približne 10-20 mm nad povrchom fólie. Pokiaľ sa povrch fólie po 10-ti sekundách zmení na lesklý, je teplota pre zváranie správne nastavená.

Zhotovenie zvaru – automatom 

welding tool automaticZvárací automat umiestňujeme tak, aby prítlačný valec presahoval 3 mm cez hranu zváraného spoja fólií.

Zdvihneme vrchnú fóliu v spoji a vložíme pod ňu zváraciu trysku. Okamžite uvedieme zvárací automat do chodu pozdĺž spoja tak, aby sme zabránili spáleniu fólie. V závere spoja najprv vyberieme trysku a potom zastavíme zvárací automat.

Pokiaľ zvárací automat prechádza cez spoj dosiek tepelnej izolácie so zmenou sklonu (úžľabie, hrebeň) alebo spoj fólií, použijeme okamžite prítlačný valček na zaistenie kvality zvaru.

Zhotovenie zvaru – ručný zvárací prístroj

welding tool hand held 250Ručný zvárací prístroj s prítlačným silikónovým valčekom používame na detaily, ktoré nie je možné, alebo vhodné zhotovovať zváracím automatom.

Pokiaľ je správne nastavená zváracia teplota, dochádza v hrane spoje k roztaveniu spodného povrchu fólie (väčšinou tmavej farby), ktorá je viditeľná v mieste hrany zvaru. Pri zváraní, dochádza ku vzniku dymu a povrch spodnej fólie je v mieste spoja lesklý. Zmena farby, vytvorenie popola na tryske, alebo vo zvare je znakom príliš vysokej zváracej teploty.

Pokiaľ vzniká riziko zvlnenia alebo vzájomného posunu fólií, odporúčame pred zhotovením zvaru fólie každých 20-30 cm ľahko nabodovať (hlbšie v presahu fólie bodovo spojiť). Pritom musí dôjsť iba k nahriatiu fólií a k ich ľahkému stlačeniu.

Šírka zvaru je 40 mm (minimálna šírka súvislého zvaru 20mm). Tým je dosiahnutá dostatočná súdržnosť fólií v spojoch proti pôsobeniu silových účinkov od sania vetra.

Zhotovenie zvarov – pracovné podmienky

Pri teplovzdušnom zváraní neplatí žiadny všeobecný limit týkajúci sa minimálnych pracovných teplôt. Rozhodujúca je teplota samotnej strešnej fólie v celé dĺžke a rozdiel teplôt medzi teplým vzduchom a fóliou (vznik zvlnenia v závislosti od teplotnej rozťažnosti).

Pri uskladnení v temperovanom alebo vyhrievanom priestore môžeme dosiahnuť teplotu fólie > +5°C až +15°C (ideálne 10°C). Pri optimálne nastavenom spracovaní kotúča po kotúči, postupne odoberaných z vyhrievaného skladu je možné pracovať i pri veľmi nízkych teplotách. Platia pritom všeobecné inštrukcie a pravidlá týkajúce sa parametrov zvárania a skúšok zvarov.

Chybné miesta

Je nutné zabrániť vzniku kapilár, záhybov, alebo priehybov fólií vo zvaroch. Chybné miesta musia byť opravené záplatami s rohmi zastrihnutými do oblúkov. Pre rozmery záplat platí pravidlo: šírka chybného miesta + 2x 50 mm oblasť na zváranie.

Zálievky spojov

Zhotovovanie zálievok spojov sa nepožaduje. Fólia Monarplan má unikátnu nosnú vložku eliminujúcu potrebu zálievkovej hmoty v mieste zvarov.

Dôležité upozornenie 

Aby sa chránila práve položená skladba strechy s tepelnou izoláciou alebo otvorená skladba pôvodného strešného plášťa pred zatečením zrážkovej vody pri rekonštrukcii strechy, odporúčame každý deň na konci pracovnej smeny vykonať provizórne vodotesné uzavretie otvoreného úseku.

Provizórne vodotesné uzavretie otvoreného úseku je povinnosťou dodávateľa.

 

 

 

  PVC fólia, PVC hydroizolácia - Kontakt a poradenstvo

  BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.
  Mojmírovská 9.
  951 12 Ivanka pri Nitre

  Tel.:+421 905 954 791

  peter.malych@bmigroup.com

  PVC fólia - novinky

  Standard Industries Completes Acquisition of Braas Monier to Form Global Roofing Leader

  Čítaj viac
  Táto stránka používa cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI group Management UK Ltd. Pokračovaním v prehliadavaní stránky súhlasíte s používaním cookies.