Zhotovenie T spojov

Cez priečny spoj dvoch fólií prebieha pozdĺžny spoj hornej priebežnej fólie. Aby sa zabránilo vzniku kapiláry, mala by byť hrana prostrednej fólie v mieste pod pozdĺžnym zvarom skosená „dostratena“ s náradím na to určeným, alebo s 40mm plochou tryskou teplovzdušného ručného zváracieho prístroja. Aby sa minimalizovali tieto časovo a na presnosť náročné úpravy je potrebné roh prostrednej fólie zastrihnúť šikmo, alebo do oblúka a celé presahy jednotlivých fólií v tomto detaile spolu zvariť v celej šírke.

Druhou možnosťou je keď pozdĺžny spoj prebieha pod priečnym spojom dvoch fólií. Pre zabezpečenie správneho vodotesného spoja je nutné roh prostrednej fólie šikmo zastrihnúť, alebo zastrihnúť do oblúka a celé presahy jednotlivých fólií v tomto detaile spolu zvariť v celej šírke.

Vzniku krížových spojov je nutné vhodným rozmiestnením jednotlivých fólií zabrániť. Tento typ spojov fólie, kde sú na sebe štyri vrstvy, nie je prípustný. Vždy je potrebné odsadiť priečne zvary fólií minimálne 300 mm od seba. Pritom je nutné dodržovať pravidlá na zhotovovanie T-spojov. Ak už nastane situácia kedy spoj fólií je urobený bez vystriedania T-spojov (vzniká krížový spoj), je nevyhnutné takýto spoj po celej jeho dĺžke prekryť pásom fólie minimálnej šírky 150 mm a privariť.

V prípade že T-spoj je zhotovený bez skosenia hrany alebo bez potrebného zastrihnutia okraja prostrednej fólie, je potrebné kritické miesto styku fólií prekryť záplatou .

Krok 1

T-styk vytvorený kolmým presahom fólií Monarplan bez skosenia, alebo zrezania kritického okraja v presahu
T Joint 01 
         

Krok 2

Uloženie a privarenie záplaty v kritickom mieste T-spoja
T Joint 02

 

  PVC fólia, PVC hydroizolácia - Kontakt a poradenstvo

  BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.
  Mojmírovská 9.
  951 12 Ivanka pri Nitre

  Tel.:+421 905 954 791

  peter.malych@bmigroup.com

  PVC fólia - novinky

  Standard Industries Completes Acquisition of Braas Monier to Form Global Roofing Leader

  Čítaj viac
  Táto stránka používa cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI group Management UK Ltd. Pokračovaním v prehliadavaní stránky súhlasíte s používaním cookies.