Najčastejšie otázky

Kde sa vyrába fólia MONARPLAN®

Fólie MONARPLAN® sa vyrábajú v Štúrove. Ide o špičkové materiály európskeho štandardu, ktoré vďaka slovenskej produkcie majú výbornú dostupnosť, a to ako z pohľadu dodávky materiálu tak i všetkých potrebných služieb a odbornej podpory vo fáze projektovej prípravy, predaja i aplikácie.

Aká je záruka na fólie MONARPLAN®?

Fólie MONARPLAN® majú záruku 10 rokov. Uvedená záruka sa vzťahuje na hydroizolačnú funkčnosť fólií.

Nemôžem nahradiť plechy MONARPLAN® pozinkovanými či inými plechmi?

Nedeliteľnou súčasťou systému MONARPLAN® sú aj laminované plechy. Ide o galvanizovaný oceľový plech na jednej strane potiahnutý vrstvou mPVC fólie a na rubovej strane ochranným náterom. Používa sa na ukončovanie fólie na okrajoch atík a na stenách a na prichytenie fólie v miestach zlomov strechy - prechod strechy na atiku, na svetlíky a pod. Pozor, laminované plechy nie sú určené na kotvenie fólie. Vrstva mPVC slúži na natavenie a vodotesné prichytenie fólie na tieto plechové prvky a preto nie je možné používať žiadne iné klampiarske prvky než systémové MONARPLAN® laminované plechy.

Je fólia mrazuvzdorná? Je možné ju aplikovať i v zimnom období?

Fólia MONARPLAN® je v plnom rozsahu mrazuvzdorná a odolná všetkým vplyvom klímy a poveternosti. Má bezkonkurenčnú ohybnosť a pružnosť v chlade, preto materiál samotný nemá v bežných podmienkach klímy teplotné obmedzenie, avšak s ohľadom na limity pracovníkov pre spoľahlivú aplikáciu systému a limity realizácie teplovzdušného spoja je minimálna teplota bez ďalších opatrení pri aplikácii stanovená na 5°C.

Aká je životnosť fólií MONARPLAN®?

Systémy fólií MONARPLAN® na báze mPVC majú na základe nezávislou certifikáciou vykonaných skúšok pri používaní v Strednej Európe a na základe skúseností z praxe životnosť viac ako 30 rokov. Na životnosť fólie na konkrétnej streche má však vplyv množstvo faktorov. Jedným z najvýznamnejších je kvalita aplikácie systému a spôsob riešenia strešného plášťa a jeho užívania. Nesprávna aplikácia či nevhodný spôsob riešenia strešného plášťa môže výrazne znížiť životnosť fóliového systému.

Ako sa spájajú fólie MONARPLAN® medzi sebou?

Fólie MONARPLAN® sa vzájomne spájajú v presahoch zváraním horúcim vzduchom pomocou ručnej zváračky, alebo zváracieho automatu. Všetky zvary fólie musia mať minimálnu súvislú šírku 20mm. Pre kvalitu zvaru je dôležitá správna teplota zvárania, ktorá závisí od mnohých faktorov, ale najmä od teploty vzduchu a materiálu a rýchlosti zvárania. Obvykle sa pohybuje v rozmedzí 380°C - 460°C. Pri realizácii detailov je teplota zvárania o niečo nižšia.

Aký je povolený sklon strechy na aplikáciu fólie MONARPLAN®?

Produkty MONARPLAN® poskytujú vysokú hydroizolačnú bezpečnosť strechy bez ohľadu na jej sklon a to dokonca aj v prípadoch striech bez spádu. S ohľadom na charakter materiálu mPVC a s ohľadom na platné normatívne predpisy a odporúčania sa však pre zachovanie vysokej trvanlivosti fólie má strecha navrhovať tak, aby na nej trvalo nestála voda väčšej hrúbky ako 10mm (kaluže vody). Nedodržanie tohoto pravidla nemá vplyv na hydroizolačnú schopnost systému, ale z dlhodobého hľadiska môže ovplyvniť jeho životnosť. Toto platí pre materiály mPVC všeobecne, a to bez ohľadu na výrobcu a obchodnú značku produktu!

Môže sa zaťažiť fólia MONARPLAN® štrkom?

Systém MONARPLAN® zahrňuje aj riešenia pre tzv. balastované, teda priťažené strešné plášte. Najčastejším prípadom je práve priťaženie štrkom. Na tento účel je špeciálne vyvinutá fólia MONARPLAN G, na ktorú sa však najprv musí uložiť ochranná geotextília z PES (min.300g/m2) alebo z PP. Použitý štrk však nesmie obsahovať drvené a ostrohranné kamenivo ani iné prímesi.

Môže sa chodiť po fólii MONARPLAN® ak je už aplikovaná na streche?

Fólie MONARPLAN® sa nesmú používať ako nášľapná vrstva pre voľný pohyb osôb. V takýchto prípadoch je potrebné podľa typu prevádzky navrhnúť vhodnú skladbu strechy (napr. terasa s dlažbou). V prípadoch striech kde pohyb osôb po streche je len príležitostný a občasný (napr. niekoľkokrát za rok bežná údržba strechy a zariadení na nej) je prípustné po fólii MONARPLAN® chodiť vo vhodnej obuvi. Ak ide o častejší ale nie verejný pohyb osôb po streche (napr. pravidelná údržba technických zariadení na streche), majú sa použiť pásy fólie MONARPLAN® W s protišmykovou úpravou. Tá zabezpečuje ochranu hydroizolačnej fólie strechy proti prípadnému poškodeniu a ochranu osôb pred úrazom pošmyknutím.

  PVC fólia, hydroizolačná fólia - Katalóg produktov

  Informácie o produktoch systému Monarplan

  PVC fólia - novinky

  Standard Industries Completes Acquisition of Braas Monier to Form Global Roofing Leader

  Čítaj viac
  Táto stránka používa cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre webové stránky spoločnosti BMI group Management UK Ltd. Pokračovaním v prehliadavaní stránky súhlasíte s používaním cookies.